Fornebuporten Helsehus

Sommeren 2018 åpnet Fornebuporten Helsehus i nyrenoverte lokaler, hvor både private og offentlige aktører vil tilby tjenester innen fysisk og psykisk helse. I tillegg etableres lokaler med et fastlegekontor for fire fastleger.

Edle Kroll