Aera Payment & Identification

Aera Payment & Identification utvidet og bygget om sine lokaler i Karenlyst Allé 2. KOR var interiørarkitekt for de 15 ansatte og 30 innleide konsulentene.

Arbeidsarealene ble bygget om, og de utvidet med flere nye møterom og tilhørende representasjonsområde.

Edle Kroll