Aker BioMarine

Aker BioMarine engasjerte KOR for å bistå dem i arbeidet med å oppnå bedre samhandling i lokalene sine på Fornebuporten. Målet var å komme tettere på hverandre og samtidig få mer lekne og hyggelige lokaler.

De 80 ansatte sitter åpent og har tilgang til egen sosial sone, møterom og samtalerom som har varierende utforming som reflekterer Aker BioMarines kjernevirksomheter.

Foto: Niklas Hart

Edle Kroll