Moloklinikken, Bygg B Fornebuporten


Moloklinikken er en spesialistklinikk plassert på Fornebuporten med blant annet hjerte-, lunge- og barnelege. Funksjonalitet og trivsel for både pasienter og ansatte har vært like viktig i planleggingen og utformingen av lokalene.

Foto: Anne Bråtveit

Tea Eskleand