Bærum Rådhus

Som en klimaklok og bærekraftig kommune, ønsker Bærum kommune bygg som understøtter dette og har derfor gjennomført et arealeffektiviseringsprosjekt i Rådhuset. KOR vant minikonkurransen og utarbeidet løsninger preget av innovasjon og samhandling basert på prinsipper for aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Lokalene  brukes av kommunens toppledelse ved rådmannsgruppen, politikere og ordfører som til sammen er ca 150 personer. 

Foto: Anne Bråtveit

Edle Kroll