Resepsjon, treningssenter Fornebuporten

KOR har tegnet resepsjonsdisk og annen fast innredning til treningssenteret Lifestyle på Fornebuporten.

Edle Kroll