Gyldendal

KOR har bistått Gyldendal med omorganisering av lokalene og nye innredningsløsninger for 380 ansatte. Et stort areal i 1. etasje er blitt bygget om fra lukket resepsjon og driftsavdeling til åpent lokale med café, møtesteder, boksalg og et fleksibelt multirom.

KOR og KIMA arkitekter samarbeidet om prosjektet.

Berit Olderheim