Fridtjof Nansensvei 17-19

Furuholmen Eiendom kom til KOR med ønske om å oppgradere trimrommet i kontorbygget Fridtjof Nansens vei 17-19. Utgangspunktet var et anonymt kjellerlokale med grå murvegger og dårlig akustikk. Inspirerende veggmotiv av en jogger gir optisk dybde og bevegelse til rommet. Akustiske plater limt opp i betongdekket har bedret akustikken betraktelig.

Tea Eskleand